Sorularınız var mı? Bizimle temas kurmaktan çekinmeyin:
anklinaro@atauni.edu.tr

Faaliyetlerimiz

·         Araştırma konusunu tanımlama

·         Literatür taraması

·         Araştırma protokolü oluşturma/yazma

·         Etik kurul onay

·         Klinik Araştırmaların (ilaç klinik araştırmaları, tıbbi cihazlar ile yapılacak klinik araştırmalar, kök hücre klinik araştırmaları ve genetik araştırmaları ile bunun dışındaki araştırmalar) yapılabilmesi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkanlığına bağlı İlaç, Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Başkan Yardımcılığı ve bunun altında Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığından onay almak

·         Veri toplama

·         Verilerin girilmesi ve yönetilmesi

·         Veri analizi

·         Veri kalitesi ve veri idaresi,

·         İstatistiksel modelleme,

·         Analiz sonuçlarının interpretasyonu,

·         Raporlama