Sorularınız var mı? Bizimle temas kurmaktan çekinmeyin:
anklinaro@atauni.edu.tr

Vizyon Misyon

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma kültürünü güncelleştirerek geliştirmek, klinik araştırmalar hakkında eğitim vermek, bilimsel değeri yüksek, tıp bilimine ve tıbbi pratik uygulamalara yön veren bilimsel yayın ve projelerin sayısını artırmak, multi-centre çalışmaların bir parçası olmak, yabancı bilim insanlarını üniversitemize çekmek ve tüm bunların sonucundada fakültemize ulusal ve uluslararası tanınırlık ve prestij kazandırmak, uluslararasılılaşama, uluslararası çok merkezli çalışmalar yapmak ve ulusal (BAP,TUBİTAK) ve uluslararası finansman desteği almak, muitidisipliner yaklaşımla Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile ortaklaşa bilimsel projeler geliştirmek amacıyla öğretim elemanlarını ve lisansüstü öğrencilerini hedef alan faaliyetlerde bulunmak